Từ 1/1/2020, nghiêm cấm công ty tài chính gọi Ɖіệп đὸі ɴợ sau 9 giờ tối, trước 7 giờ sáng

Từ hôm nay (1/1/2020), Công ty tài chính chỉ được nhắc nợ tối đa 05lần/1 ngày, thời gian nhắc nhở trong khoảng từ 7h đến 21h (tức 9 giời tối). Thông tư 18 siết chặt các quy định đối với công ty tài chính trong việc thúc giục đὸі ɴợ khách hàng.

Hoạt động cho vay tiền mặt của các công ty tài chính phát triển chóng mặt đòi hỏi cần phải quản lý tốt. Ảnh minh họa

Thông tư 18 năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi Thông tư 43 năm 2016 quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính cũng sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Thông tư 18 siết chặt hơn các quy định đối với công ty tài chính trong việc thúc giục đὸі ɴợ khách hàng.

Cụ thể, công ty tài chính phải có biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ phù hợp với đặc thù của khách hàng, quy định của Ph. á p luật và không bao gồm biện pháp đe dọa đối với khách hàng.

Trong đó số lần nhắc nợ tối đa 05 lần/1 ngày, hình thức nhắc nợ, thời gian nhắc nợ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho vay tiêu dùng nhưng phải trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 21giờ; không nhắc nợ, đὸі ɴợ, gửi thông tin về việc thu hồi nợ của khách hàng đối với tổ chức, cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ cho công ty tài chính, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; bảo mật thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật…

Ngoài ra theo Thông tư 18, công ty tài chính phải cung cấp cho khách hàng dự thảo hợp đồng cho vay tiêu dùng, giải thích chính xác, đầy đủ. Ngoài ra, phải có xác nhận của khách hàng về việc đã được công ty tài chính cung cấp thông tin theo quy định để khách hàng xem xét, quyết định trước khi ký kết hợp đồng cho vay tiêu dùng.

Công ty tài chính không nhắc nợ trong khoảng thời gian từ 07 giờ đến 21 giờ. Ảnh minh họa

Trường hợp xảy ra khiếu nại, công ty tài chính phải giải quyết và trả lời khiếu nại của khách hàng trong thời hạn 48 giờ kể từ khi tiếp nhận, trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ.

Nếu công ty tài chính bán nợ cho bên thứ ba thì trong hợp đồng mua bán nợ phải có cam kết của bên thứ ba về việc thực hiện các quy định đã thỏa thuận với khách hàng tại hợp đồng cho vay tiêu dùng.

Các công ty tài chính cũng không được nhắc nợ, đὸі ɴợ người không vay nợ và phải bảo mật thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật.

Một thay đổi quan trọng là tỉ lệ cho vay bằng tiền mặt trực tiếp với khách hàng sẽ phải giảm theo lộ trình với mức cuối cùng là 30%.

Cụ thể, trong năm 2021, tỉ lệ này phải giảm xuống mức tối đa là 70%, sau đó, tỉ lệ cho vay tiền mặt trực tiếp giảm xuống còn 60% trong năm 2022, giảm xuống 50% trong năm 2023 và từ ngày 1/1/2024 trở đi tỉ lệ trên phải giảm xuống còn 30%.

Hoạt động cho vay tiêu dùng trên thị trường đã phát triển hơn 10 năm qua. Trong giai đoạn đầu, các công ty tài chính không cho vay bằng tiền mặt, mà chỉ cho khách hàng vay mua hàng hóa nhằm phục vụ nhu cầu đời sống như xe máy, Ɖіệп thoại, tivi, tủ lạnh… Người vay cũng phải có số tiền nhất định ban đầu.

Tuy nhiên, những năm gần đây hoạt động cho vay tiền mặt của các công ty tài chính phát triển chóng mặt, nhiều người chưa từng vay cũng được chào mời, quá trình xét duyệt ngày càng được đẩy nhanh để cạnh tranh với các ứng dụng (app) cho vay ngang hàng mọc lên như nấm sau mưa.

Rất nhiều phản ảnh của khách hàng liên quan đến việc công ty tài chính áp lãi vay “cắt cổ”, cho vay thả ga rồi sau đó đὸі ɴợ Kh. ủ n g b. ố. Do đó buộc Ngân hàng Nhà nước phải quản chặt hơn việc cho vay tiền mặt tại các công ty tài chính.