Một số thay đổi lớn về chính sách tiền lương từ năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Dịch Covid – 19 bất ngờ xảy ra, diễn biến phức tạp khiến những lộ trình, dự kiến về tiền lương, mức lương và những thông tin về mức lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã đề ra trước đây có thể sẽ phải thay đổi.

Lương tối thiểu vùng 2021 – có thể chưa tăng

Theo thông lệ, tháng 10 hàng năm là thời điểm dự thảo Nghị định về mức lương tối thiểu vùng cho năm sau được xây dựng và trình Chính phủ.

Năm nay, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã họp và thống nhất với phương án: Tiếp tục thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2020 đến hết năm 2021. Phương án này đã được trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Ảnh

Như vậy, rất nhiều khả năng mức lương tối thiểu vùng năm 2021 sẽ không tăng mà giữ nguyên như hiện tại. Được biết, lý do của đề xuất này là do những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.

Hầu hết các doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh, việc tăng lương tối thiểu vùng kéo theo tăng mức đóng BHXH và nhiều chi phí liên quan tạo nên sức ép lớn đối với các doanh nghiệp.

Trong nhiều năm trở lại đây, lương tối thiểu vùng được tăng đều đặn từng năm. Dự kiến năm 2021 sẽ là năm hiếm hoi lương tối thiểu vùng được giữ nguyên.

Lương theo vị trí việc làm – có thể chưa áp dụng

Giữa năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Ảnh

Trong đó nhấn mạnh, từ năm 2021, áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị. Mức lương cơ sở và hệ số lương sẽ bị bãi b.ỏ, xây dựng hệ thống bảng lương theo vị trí việc làm.

Việc cải cách chính sách tiền lương này đem đến kỳ vọng tiền lương được trả theo đúng năng lực thực chất, khả năng đáp ứng công việc của cán bộ, công chức, viên chức, thay vì phụ thuộc vào bằng cấp, thâm niên như hiện nay.

Ảnh

Tuy nhiên, theo Đề án cải cách tiền lương theo vị trí việc làm đang gặp khó do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19. Nhiều khả năng, Đề án chưa thể thực hiện trong năm 2021 như tinh thần của Nghị quyết 27, mà sẽ phải giãn lùi.

Trên đây là một số thay đổi liên quan đến chính sách tiền lương trong năm tới, do dịch Covid-19. Ngoài ra, cũng dưới tác động của dịch bệnh này, từ ngày 1-7-2020, lương cơ sở đã không tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng mà giữ nguyên mức 1,49 triệu đồng/tháng như cũ. Hàng triệu cán bộ, công chức, viên chức đã không được tăng lương, phụ cấp ở thời điểm này.

 

Mới đây, đã có thông báo về việc căn cứ điều chỉnh vị trí việc làm viên chức

Chính phủ đã ban hành Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 8 Nghị định này đã quy định cụ thể việc điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp.

Ảnh

Việc điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện có sự thay đổi một trong các căn cứ sau:

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập.

Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, Ɖṓі ᴛượпɡ phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên Ng. à n h.

Đơn vị sự nghiệp công lập được tổ chức lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trình tự, hồ sơ điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Nghị định 106/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng Đề án vị trí việc làm, tổ chức thẩm định và trình người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập để trình Hội đồng quản lý thông qua; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định pʜȇ duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sau khi được Hội đồng quản lý thông qua.

Ảnh

Với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, căn cứ Khoản 1 Điều 4 Nghị định này và văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp theo Ng. à n h, lĩnh vực, đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng Đề án vị trí việc làm, tổ chức thẩm định và trình người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định pʜȇ duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị.

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập có Hội đồng quản lý thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải trình Hội đồng quản lý thông qua trước khi quyết định pʜȇ duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15-11-2020

Nguồn: Người lao động