Một gia đình trả lại Thủy Tiên tiền cứu trợ, dân mạng lên tiếng chỉ ngay điểm bất thường