Giữa ranh giới sống còn: Vợ là F0 nguy kịch, chồng bỏ khẩu trang hô hấp nhân tạo đợi xe cấp cứu

Hình ảnh anh chồng hô hấp nhân tạo cho vợ bị nhiễm Covid-19, mặt đầy vẻ căng thẳng được chia sẻ, nhìn thôi cũng thấy xót xa. Người ta cứ bảo đàn ông là phái mạnh, nhưng đứng trước lằn ranh sinh tử của người thân yêu, người mạnh mẽ nhất cũng có thể bị … Continue reading Giữa ranh giới sống còn: Vợ là F0 nguy kịch, chồng bỏ khẩu trang hô hấp nhân tạo đợi xe cấp cứu