Đặt hàng không nhận, lãnh ít nhất 6 năm tù: Phillipines quyết cho bọn “boom hàng” mất tích khỏi bản đồ

Nếu dự luật này được thông qua, có lẽ sẽ chẳng có ai dám thực hiện những trò đùa vô ý thức với nhân viên vận chuyển nữa.