Chính thức: Bỏ bài kiểm tra một tiết với học sinh THCS và THPT

Thông tư số 26 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đάɴʜ giá, xếp loại học sinh THCS, THPT, có hiệu lực từ 11/10, cho thấy nhiều điểm mới, đặc biệt là việc giảm số đầu điểm kiểm tra.

Theo đó, môn học có từ 35 tiết trở xuống/năm học quy định 2 đầu điểm kiểm tra đάɴʜ giá thường xuyên. Môn học có từ trên 35-70 tiết/năm học quy định 3 đầu điểm kiểm tra đάɴʜ giá thường xuyên.

Môn học có từ trên 70 tiết/năm học quy định 4 đầu điểm kiểm tra đάɴʜ giá thường xuyên.

Theo quy định tại Thông tư 26, điểm kiểm tra/đάɴʜ giá thường xuyên được tính hệ số 1; điểm kiểm tra/đάɴʜ giá giữa kì tính hệ số 2 và điểm kiểm tra/đάɴʜ giá cuối kì tính hệ số 3.

Trong mỗi học kì, số điểm kiểm tra đάɴʜ giá thường xuyên, đάɴʜ giá giữa kỳ và đάɴʜ giá cuối kỳ của một học sinh đối với từng môn học, hoạt động giáo dục (bao gồm cả chủ đề tự chọn) được quy định cụ thể.

Học sinh trường THCS Nguyễn Du (Nam Từ Liêm, Hà Nội) trong ngày đầu trở lại trường hồi tháng 5, sau ba tháng nghỉ phòng chống Covid-19. Ảnh: Ngọc Thành.

Học sinh trường THCS Nguyễn Du (Nam Từ Liêm, Hà Nội) trong ngày đầu trở lại trường hồi tháng 5, sau ba tháng nghỉ phòng chống Covid-19. Ảnh: Ngọc Thành.

Không còn điểm kiểm tra 1 tiết

Trong mỗi học kì, một môn học có 1 điểm kiểm tra đάɴʜ giá giữa kỳ và 1 điểm kiểm tra đάɴʜ giá cuối kỳ, đặc biệt không còn điểm 1 tiết. Điểm trung bình môn học kì là trung bình cộng của điểm kiểm tra, đάɴʜ giá thường xuyên; giữa kì và cuối kì với các hệ số quy định.

So với quy định hiện hành, tổng số đầu điểm kiểm tra đάɴʜ học sinh đã được giảm, môn nhiều nhất cũng chỉ có 6 đầu điểm.

Cũng theo ông Hồng, đây là lần đầu tiên hình thức kiểm tra viết được cho phép thực hiện trên máy tính nhằm tận dụng thế mạnh của công nghệ thông tin, qua đó đẩy mạnh hoạt động đάɴʜ giá vì sự tiến bộ của học sinh và đặc biệt phát triển rất tốt năng lực tự học của người học.

Tuy nhiên, hoạt động này chỉ nên thực hiện ở những trường bảo đảm đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị. Do đó, việc áp dụng thông tư cần linh hoạt, không cứng nhắc khi sử dụng phương thức tổ chức bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ trên máy tính.

Thông tư 26 nhấn mạnh đề kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ sẽ được xây dựng dựa trên M. a trận, đặc tả theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, đáp ứng theo mức độ cần đạt của môn học hay hoạt động giáo dục. Cách làm này sẽ đάɴʜ giá sάᴛ thực hơn việc học tập đáp ứng chuẩn đầu ra của học sinh và tạo công bằng giữa các lớp, trường, vùng miền.

Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tập huấn, hướng dẫn thống nhất việc xây dựng và sử dụng M. a trận, đặc tả bài kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ; đảm bảo chuẩn đάɴʜ giá, thống nhất trong toàn quốc.

Tăng cường khen thưởng toàn diện hoặc theo lĩnh vực

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Thông tư 26 là việc tăng cường khen thưởng toàn diện hoặc theo lĩnh vực nhằm khích lệ, động viên học sinh học tập và rèn luyện. Theo đó, ngoài danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến như hiện hành, còn có thêm danh hiệu học sinh đạt thành tích nổi bật hoặc có tiến bộ vượt bậc trong học tập, rèn luyện.

Điều kiện để được công nhận học sinh giỏi cũng mở rộng khi đưa môn Ngoại ngữ vào vị trí tương xứng với môn Toán, Ngữ văn nhằm đẩy mạnh việc phát triển năng lực ngoại ngữ cho học sinh phổ thông.

Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 11/10/2020.